FR
 
opleidingen
ism. Traininginfo
 
hr jobs
 
  RUBRIEKEN
go
PASSport

Employer branding package

Prijs: 75 euro (excl. BTW)

Inhoud:

Uitgeschreven presentaties Employer Branding Summit (13/10/2011)

 • Dominique Vercraeye (TNS-Dimarso)
 • Simon Barrow (People in Business)
 • Case Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria Halle
 • Onderzoek ProFacts (gedeeltelijke/voorlopige Belgische resultaten) + commentaar door Sandra Vandorpe (Belgacom) & Johan Claes (MIVB)
 • Case Loyens & Loeff
 • Case ING

Powerpoint-presentaties Employer Branding Summit (NL/FR/Engl.)

 • Dominique Vercraeye (TNS-Dimarso)
 • Simon Barrow (People in Business)
 • Case Regionaal Ziekenhuis Sint-Maria Halle
 • Onderzoek ProFacts (gedeeltelijke/voorlopige Belgische resultaten)
 • Case Loyens & Loeff
 • Case ING

+ de slides en transcripties van de volgende presentaties van de HR Summit 2012: Case Employer branding bij Belgacom en Stad Antwerpen.

Tijdelijke promotie (tot 15/1/2013): indien tevens bestelling van de ‘Employee engagement package’ (75 euro): gratis PASSport voor 1 persoon (waarde: 45 euro).

Ja ik bestel het 'Employer branding package'

Aan de prijs van 75 euro (excl BTW).



Bedrijf/Organisatie 
Rechtsvorm   (vb: nv, bvba, cv, vzw, ...)
Naam 
Voornaam 
Adres 
Postcode 
Gemeente 
Tel 
Fax 
Email 
Herhaal Email 
Intern bestelbonnr 
  (PO number, niet verplicht, behalve indien vereist omwille
van de procedures van uw organisatie)
  Het facturatieadres van mijn bedrijf/organisatie is gevestigd in:
Belgi� (en daardoor is er BTW verschuldigd op de factuur)
Buiten Belgi� (en hierdoor is de factuur vrijgesteld van BTW in overeenstemming met Art. 39a W. BTW)
Ondernemingsnummer
(BTW-nummer) 

(Indien geen, tik 10 nullen)
  Wijzig
Typ de letters en cijfers uit de afbeelding hierboven:
 


Bestellen via de website (invullen/verzenden van de bestelbon hier boven) wordt beschouwd als een definitieve bestelling. Annulering kan desgewenst via het doorsturen van deze mail, binnen de 7 dagen, naar admin@HRMinfo.net, met als onderwerp 'Annulering'. In dat geval zal echter 25 euro worden aangerekend voor administratieve kosten. U krijgt na het 'verzenden' van de bestelbon onmiddellijk een mail, met daarin een link waarop u uw factuur kan downloaden en afdrukken. Onze facturen worden enkel via deze (elektronische) weg en in deze (digitale) vorm bezorgd. Ze zijn contant betaalbaar (binnen de 7 dagen).

 

Voor akkoord

 





 

 

 

log in
iRamblas
   Ward Dejaegher
Manager
+ Vlaamse Overheid - Onderwijs / AHOVOKS

   Carla Georges
Human Resources Director
+ The Rezidor Hotel Group SPRL

   Arne Coutteau
Data Scientist
+ FOD/SPF P&O - Selor

   Nathalie Bekx
CEO Trendhuis
+ Trendhuis