FR
 
opleidingen
ism. Traininginfo
 
hr jobs
 
  RUBRIEKEN
go
PASSport

Employer branding management and success factors study – Survey findings (2011-2012)

Prijs: 175 euro (excl BTW).

Inbegrepen: ‘Recruitment & employer branding package’ ter waarde van 75 euro (excl. BTW).

Verschijningsdatum:  25/5/2012.

- Gedetailleerde inhoud - Engelstalig
- Executive summary - Engelstalig (gratis, voor geregistreerde gebruikers)

In de periode augustus 2011 – januari 2012 hield onderzoeksbureau Profacts, in opdracht van HRMinfo.net en BizPlaza.eu een onderzoek naar de wijze waarop ondernemingen in België en de rest van Europa hun Employer brand(ing) vorm geven/managen en wat daarbij de kritische succesfactoren zijn.

In totaal namen 618 HR- en communicatieprofessionals deel aan het onderzoek. 55 % van de respondenten is afkomstig uit België, de rest uit vooral Nederland en Frankrijk 16 %  uit de rest van Europa.

Het (Engelstalige) onderzoeksrapport geeft een gedetailleerd inzicht op alle relevante vragen met betrekking tot het waarom bedrijven en andere organisaties aan employer branding doen (of niet doen) en desgevallend hoe ze dat doen.

Onder meer over de volgende items verschaft het rapport diepgaand inzicht en grondige kennis:

 • Welke afdelingen zijn betrokken bij het ontwikkelen van het employer branding-beleid. Wie heeft hier in de leiding
 • Om welke redenen wordt er aan employer branding gedaan. Of niet gedaan (en in dat geval: waarom men het eventueel in de toekomst wel zal doen)
 • Of er aan onderzoek is gedaan bij de ontwikkeling van de employer brand en zo ja welk type onderzoek
 • Of de employer branding-activiteiten worden gemonitord/geëvalueerd en zo ja hoe (welke metrix/KPI’s daarbij gebruikt worden)
 • De componenten van de employer brand en het belang van elke van hen
 • De HR-instrumenten die ingezet worden bij employer branding
 • De omvang van het employer branding-budget (in 2011 en 2012) alsmede de media/kanalen die worden ingezet voor employer branding en hun procentueel belang in termen van budget
 • Evaluatie van de verschillende media voor employer branding (in het algemeen en online versus offline)
 • De stakeholders van het employer branding-beleid
 • De verwachte ontwikkelingen op het vlak van employer branding
 • De beoordeling van de (kwaliteit van de relatie) met het communicatiebureau en de knelpunten in die samenwerking
 • De algemene struikelblokken/knelpunten bij het ontwikkelen en implementeren van employer branding-beleid
 • De succesfactoren bij employer branding

EXTRA

Behalve de resultaten van het Profacts-onderzoek bevat dit rapport ook gegevens uit en vergelijkingen met andere recente onderzoeken op het vlak van employer branding.

Dat is onder meer het geval voor de Employer Brand Top 100 Annual Survey 2011 uit Nederland en België (uitgevoerd door respectievelijk Employer Brand Insights en communicatiebureau RCA bij de honderd grootste Nederlandse en Belgische bedrijven) en de Employer branding global study 2010 & 2011 (van Collective Learning Australia),  uitgevoerd bij meer dan 1500 bedrijven uit onder meer Europa, Azië en de Verenigde Staten.

Ook bevat dit rapport uitvoerige gegevens uit de Employer brand benchmark survey (2010) van People in Business op basis van de antwoorden van 104 bedrijven met meer dan 500 medewerkers uit het Verenigde Koninkrijk.

Tot slot wordt ook ingezoomd op de belangrijkste internationale onderzoeken naar de aantrekkelijkheid als werkgever en keurmerken/certificeringen op dat vlak : Top Employers van het CRF Instituut, Great place to work van het gelijknamige instituut, Aantrekkelijkste werkgever/Randstad Award en RepTrak van The Reputation Institute. Daarbij wordt vooral aandacht geschonken aan de respectievelijke kenmerken van en de onderlinge verschillen tussen deze surveys.

Ja ik bestel de (Engelstalige) 'Employer branding management and success factors study'.

Aan de prijs van 175 euro (excl BTW).Bedrijf/Organisatie 
Rechtsvorm   (vb: nv, bvba, cv, vzw, ...)
Naam 
Voornaam 
Adres 
Postcode 
Gemeente 
Tel 
Fax 
Email 
Herhaal Email 
Intern bestelbonnr 
  (PO number, niet verplicht, behalve indien vereist omwille
van de procedures van uw organisatie)
  Het facturatieadres van mijn bedrijf/organisatie is gevestigd in:
Belgi� (en daardoor is er BTW verschuldigd op de factuur)
Buiten Belgi� (en hierdoor is de factuur vrijgesteld van BTW in overeenstemming met Art. 39a W. BTW)
Ondernemingsnummer
(BTW-nummer) 

(Indien geen, tik 10 nullen)
  Wijzig
Typ de letters en cijfers uit de afbeelding hierboven:
 


Bestellen via de website (invullen/verzenden van de bestelbon hier boven) wordt beschouwd als een definitieve bestelling. Annulering kan desgewenst via het doorsturen van deze mail, binnen de 7 dagen, naar admin@HRMinfo.net, met als onderwerp 'Annulering'. In dat geval zal echter 25 euro worden aangerekend voor administratieve kosten. U krijgt na het 'verzenden' van de bestelbon onmiddellijk een mail, met daarin een link waarop u uw factuur kan downloaden en afdrukken. Onze facturen worden enkel via deze (elektronische) weg en in deze (digitale) vorm bezorgd. Ze zijn contant betaalbaar (binnen de 7 dagen).

 

Voor akkoord

 

 

 

 

log in
iRamblas
   Ward Dejaegher
Manager
+ Vlaamse Overheid - Onderwijs / AHOVOKS

   Carla Georges
Human Resources Director
+ The Rezidor Hotel Group SPRL

   Arne Coutteau
Data Scientist
+ FOD/SPF P&O - Selor

   Nathalie Bekx
CEO Trendhuis
+ Trendhuis