FR

 

Deel 1. Burn-out : een stand van zaken op wetenschappelijk vlak en hoe de Burnout Assessment Tool preventie en curatie doeltreffender kan maken

Steffie Desart bereidt aan de KU Leuven een doctoraat voor over burn-out.

In haar presentatie schets ze de recente ontwikkelingen en wetenschappelijke inzichten in het onderzoeksveld over burn-out, steeds met de nodige aandacht voor de praktijk.

De huidige definitie van burn-out is meer dan 35 jaar oud, terwijl de kennis over en ervaring met deze werkgerelateerde ziekte (want dat is het) sterk is geëvolueerd. Een nieuwe definitie en kijk op het fenomeen kan helpen de aandoening gericht(er) op te sporen en aan te pakken.

De Burnout Assessment Tool (BAT) is een door haar ontworpen en wetenschappelijk gevalideerde tool die inzetbaar is op diverse vlakken, zoals preventie en risico-inschatting van burn-out, maar ook bij de behandeling en re-integratie van e werknemers.

Deel 2. Employee Empowerment als tegengif voor disengagement

Het aantal ‘disengaged’ medewerkers staat volgens de jaarlijkse benchmark van AON-Hewitt op een treurig record van 42% in Europa. Het fenomeen van lage, en over de jaren heen dalende, betrokkenheid is één van de symptomen van organisatiestructuren die, in hun streven naar het indekken van risico’s en het vergroten van performantie, de mensen te weinig centraal stellen.

Structureel werken we aan de top aan nieuwe manieren van overleggen, opvolgen, beslissen, aanwerven, evalueren, belonen, enz. Maar om te vermijden dat medewerkers afhaken, dienen ze werkautonomie te krijgen.

Employee Empowerment is een bottom-up benadering die de balans qua organisatie-cultuur en de connectie tussen werknemers en organisatie herstelt.

Het is een aanpak die, samen met een inspirerende en heldere leadership-strategie, medewerkers terug zin (ook in de betekenis van ‘goesting’) geeft.

In deze workshop krijgt u een framework voor Employee Empowerment en antwoorden op vragen als ‘hoe organiseer ik dat?’, ‘hoe hou ik de vinger aan de pols?’, ‘hoe bewaak ik de grenzen van zo’n beweging?’, ‘hoe hou ik het levend?' en ‘hoe zorg ik voor een maximale synergie met de complementaire top-down initiatieven?’.

Thomas Geusens is expert in Innovatie en Empowerment. Hij ontwikkelde een methodologie om dergelijke projecten en processen te faciliteren (‘Revolv’). Ellen Van Beek (departementshoofd bij KBC Group), met wie hij enkele projecten ontwikkelde bij KBC, zal vanuit haar ervaring spreken over obstakels, best practices en lessons learned.