FR
 
opleidingen
ism. Traininginfo
 
hr jobs
 
  RUBRIEKEN
go
PASSport
>> E-bib: Varia << terug naar E-bib
Kies een taal:  
Enkel voor de houders van PASSport
>> Pdf documenten
>>Data is the new corporate superpower. Global recruiting trends 2018. LinkedIn. 2018
>>De fluïde organisatie. Arne de Vet & Filip Lowette. Etion. 2018
>>HRM and innovative work behaviour: a systematic literature review. Anna Bos-Nehles, Maarten Renkema, e.o. Personnel Review. 2017
>>De relatie tussen leiderschap en het innovatieve gedrag van medewerkers. Masterthesis F.M.F. Clijsen. Universiteit Utrecht. 2015.
>>Innovation organisationnelle et pratiques de mobilisation des RH. Sandra Dubouloz. Revue française de gestion. 2014
>>Burnout: 35 years of research and practice. Wilmar B. Schaufeli (Utrecht University) e.o. 2008
>>Innovatie en HRM: naar een integraal raamwerk. J.de Leede & J. Kees Looise (TNO/Universiteit Twente).Tijdschrift voor HRM. 2005
>>Uitzendarbeid en flexibiliteit. Rapport. Stichting Innovatie & Technologie. 2017
>>Theory of Mind and Empathic Explanations of Machiavellianism: A Neuroscience Perspective Richard P. Bagozz, Willem J. M. I. Verbeke & C. Dietvorst e.o. Journal of Management . 2013
>>The Neuroscience of Leadership: Practical Applications Kimberly Schaufenbuel (Program Director UNC Executive Development). 2014
>>Het veranderende beroepsprofiel van HRM-ers: Fictie of feit? Inaugurale rede Dr. Petra Biemans (Hogeschool INHOLLAND). 2007
>>De toekomst van werk. Inzichten van Google die je kijk op leven veranderen. Laszlo Bock. Ambo|Anthos. 2015
>>Mediation in de HRM-praktijk. Drs. A.J. Kil. Nottingham Law School UK. 2014.
>>HRM Innovation Strategies in Recession: A New Paradigm. P. Sharma, R. Shukla e.o. International Journal of Economics and Business Modeling. 2010, 8 p.
>>The influence of line managers and HR department on employees' affective commitment. Caroline Gilbert, Sophie De Winne & Luc Sels. KULeuven. 2010
>>Human Resource Management Practices And Innovation. K.Laursen, N.Foss e.o. Norwegian School of Economics and Business Administration. 2012
>>La GRH dans la pratique (en Belgique). Etude Berenschot 2009.40 pag.
>>La GRH dans la pratique (en Belgique). Etude Berenschot 2009.40 pag.
>>Een kritische kijk op onderzoeks- en publicatieontwikkelingen in de Arbeids- en Organisatiepsychologie. Filip Lievens & Frederik Anseel. Gedrag & Organisatie. 2012. 10 pages
>>Impact of Strategic Human Resources Management on Innovation Nada ALLANI e.o. Institut National Polytechnique de Lorraine.2003.9 p.
>>HR in The New Normal. SD Worx & Peter Hinssen.2012.28 p
>>Nederlandse en Vlaamse HR-professionals over duurzaam HRM. Onderezoek HRMinfo.net/Erasmus Universiteit Rotterdam
>>La mobilité professionnelle et l’engagement organisationnel. Ezzeddine m’barek. Université de Tunis. 2009
>>Social innovation for better jobs and performance. bookbook Nederlands centrum voor sociale innovatie. 2009 bookbook
>>‘Teamselling for performance’ in België. bookbook BizInfo - Erasmus University Rottderdam bookbook
>>‘Teamselling for performance’ en Belgique. bookbook BizInfo - Erasmus University Rottderdam bookbook
>>Which CEO Characteristics and Abilities Matter? bookbook S.. Kaplan, M. Klebanov & M. Sorensen. University of Chicago Graduate School of Business. bookbook
>>Het innovatieproces in grote bedrijven en KMO’s. bookbook (G. Devos, M. Van De Woestyne, H. Van den Broeck. Flanders DC of Creativity. 2007) bookbook
>>Social networking hits the workplace. bookbook (Alicia Clegg. Financial Times.) bookbook
>>Pilootprojecten Innovatieve Arbeidsorganisatie. bookbook Persbericht Frank Vandenbroucke, Vlaamse minister van Onderwijs & Vorming (april 2007) bookbook
>>Meer en betere jobs…werken(d) en ondernemen(d) in een innovatieve economie. bookbook G.Van Hootegem & R. Huys (Centrum voor Sociologisch Onderzoek, KU Leuven). 2007 bookbook
>>Gestion des connaissances : de nouvelles competences attendues ? bookbook Isabelle bourdon Nathalie Tessier Groupe Sup de Co Montpellier/CEROM.2006 bookbook
>>Standpunten over vergrijzing. bookbook Koninklijke Vlaamse academie van België voor Wetenschappen & Kunsten (Bea Cantillon, Frank Vandenbroucke e.a.). 2004. bookbook
>> Artikels (links)
>>Tips functioneringsgesprekken en/of beoordelingsgesprekken bookbook (tips.functioneringsgesprekken.en.beoordelingsgesprekken.ncphrm.nl) bookbook
>> Startpagina's en directories
Voor melding of bezorging van informatie (artikel, website, Pdf): redacdirectory@HRMinfo.net
Ook zin om een thematische e-bibpagina te sponsoren?
We kunnen er desgewenst één speciaal voor u ontwikkelen, met een onderwerp naar keuze.
Interesse? Mail naar: e-bib@HRMinfo.net

 

log in
iRamblas
   Ward Dejaegher
Manager
+ Vlaamse Overheid - Onderwijs / AHOVOKS

   Carla Georges
Human Resources Director
+ The Rezidor Hotel Group SPRL

   Arne Coutteau
Data Scientist
+ FOD/SPF P&O - Selor

   Nathalie Bekx
CEO Trendhuis
+ Trendhuis