FR
 
opleidingen
ism. Traininginfo
 
hr jobs
 
  RUBRIEKEN
go
PASSport

HRM Summit 2012

Thema: Employee Engagement & Employer Branding

13/11/2012, Brussel

HRMinfo.net organiseert voor de vierde keer op rij zijn jaarlijkse HR-seminar. (Zie onderaan deze pagina voor de foto's van de vorige edities.)

De 2012-editie focust op employee engagement, hét HR-topic van dit moment. Want uit tal van onderzoek blijkt een niet geringe achteruitgang van de medewerkers hun vertrouwen in en betrokkenheid met hun werkgever. De morele/ethische pijlers van organisaties (bedrijven en andere) zijn sterk aangetast als gevolg van de economische en maatschappelijke woelige tijden die we doormaken. Het komt er op aan het geschonden en geslonken vertouwen terug te herstellen. De hamvraag is: hoe doe je dat.  Meer bepaald: welke rol is hier voor HRM en HR-communicatie (waaronder interne) weggelegd?

Op dit unieke seminar (van een halve dag, met facultatieve masterclass in de voormiddag) komen experts terzake uit de academische- en advieswereld samen met professionals uit de bedrijfswereld en overheid getuigen van hun inzichten, onderzoeken en praktijkervaringen.

Daarnaast  komt ook dit jaar employee branding andermaal prominent aan bod. Onder meer via de presentatie van de strafste case van de voorbij maanden op dit gebied, niet in het minst op het vlak van bewezen doeltreffendheid.

De keynote speaker (en co-animator van de facultatieve Masterclass tijdens de voormiddag) is John Smythe, wereldwijd een van de referenties/specialisten op het vlak van employee engagement.

Al ruim 100 inschrijvingen. Klik hier voor de namen van de belangrijkste deelnemende bedrijven/organisaties (situatie op 23/10/2012).

Programma/sprekers (in volgorde van presentatie)

>> Engagement & productiviteit : wetenschappelijke stand van zaken

Door Gaby Reijseger (bereidt aan de Universiteit Utrecht een PhD voor op het vlak van engagement en productiviteit). Presentatie in het Nederlands.

Mevrouw Reijseger behaalde een master in de Arbeids- en Organisatiepsychologie (Universiteit van Amsterdam) en bereidt aan de Universiteit Utrecht een doctoraal/Phd voor op het vlak van engagement en productiviteit. Gaby Reijseger, die haar masterstudie combineerde met werken (waaronder in een sales-functie bij The Talent company, een Nederlands werving & selectie- en uitzendbureau) legt zich in haar doctoraal en wetenschappelijk onderzoek toe op de volgende vraagstelling: wat is een 'engaged organisatie' en op welke wijze en in welke mate kan employee engagement bijdragen aan een vitale en goed functionerende organisatie. Daarbij staat de invloed van engagement op arbeidsprestatie en dito productiviteit op het werk centraal. Aan de hand van het Job-Demands Resources (JD-R) model onderzoekt ze bij verschillende organisaties de geïntegreerde bijdrage van positieve en negatieve psychologische processen op het functioneren van medewerkers.

>> Hiėrarchie op haar kop zetten om de betrokkenheid en prestaties van medewerkers te vergroten

Door John Smythe (keynote speaker), wereldwijd een van de referenties/specialisten op het vlak van employee engagement. Presentatie in het Engels

John Smythe is de oprichter van het Engelse adviesbureau ‘Engage for Change’. Voordien was hij werkzaam op het vlak van veranderings- en organisatiecommunicatie (waaronder interne) en corporate identity bij tal van bedrijven (o.m. bij oliemaatschappij Occidental Oil, de vierde grootste ter wereld) en adviesburureaus (o.m. bij McKinsey en bij Wolff Olins, één van ’s werelds meest vermaarde branding & identity consultants)

Hij is de auteur van talrijke boeken, waaronder ‘The CEO: Chief Engagement Officer’uit 2007 (bekroond als ‘the most significant book for internal communicators in 25 years’). Hij is tevens co-auteur van het in 1989 verschenen, toen spraakmakende en baanbrekende, ‘Corporate Reputation, The New Strategic Asset’.

>> Wat managers zeker moeten weten op het vlak van employee engagement

Door Sandrine Willemars, Human capital strategist Accenture. Presentatie in het Engels

Accenture adviseerde Banesto, een leidende Spaanse bank, om een nieuw strategisch HR-beleid te ontwikkelen dat bijdraagt tot een hoger medewerkersbetrokkenheid en –tevredenheid en -performance en die in lijn is met de business strategy. Ook andere profit en non-profit organisaties werden bijgestaan op het vlak van engagement management. De consultant deed tevens uitvoerig onderzoek naar de materie. Aan de hand van dit en eigen interne ervaringen stelde zij hun engagement-model op punt.

>> Case Employee engagement & interne communicatie bij Care

Door Barbara Kempeneers, communicatieverantwoordelijke Care. Presentatie in het Nederlands.

Schoonmaakbedrijf Care bevindt zich in een sector met een kwalijke reputatie. Slechte werktijden, hoog werktempo, enz. Care vindt dat het anders moet én kan. Lange termijn relaties met klanten, transparante communicatie, medewerkersbetrokkenheid en -tevredenheid zijn onderdelen van die aanpak waarbij duurzame tewerkstelling een belangrijk onderdeel is. Om Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en medewerkersbetrokkenheid in de genen van het bedrijf te krijgen, is een planmatige aanpak van de interne en externe communicatie een absolute vereiste (gebleken). Visie, aanpak en resultaten worden toegelicht, met tevens aandacht voor het personeelsblad C-Magazine dat dit jaar bekroond werd door de Belgische Vereniging voor Interne Communicatie (BViC).

>> Employee engagement: bevindingen en leringen uit internationaal onderzoek (met inbegrip van België)

Door Anjo Nieuwoud, Consultant international projects bij Effectory. Presentatie in het Engels.

Onderzoeksbureau Effectory (uit Nederland) is een internationale specialist op het vlak van meten van employee engagement. Het voerde inmiddels surveys terzake uit in 37 landen, waaronder België. Wat zijn de vaststellingen en de trends. En welke conclusies kan en moet men er uit trekken ?

>> Panelgesprek over de praktische aspecten (do’s & dont’s) bij het opzetten van onderzoek naar en programma’s m.b.t. employee engagement

Deelnemers:

- Sandrine Willemars (Accenture)
- Willem van Rhenen  (Universiteit Nyenrode )
- Ils Neuts (Stad Antwerpen)
- Anjo Nieuwoudt (Effectory)
- Barbara Kempeneers (Care)

Debat in het Nederlands en Engels.

>> Case employer branding Stad Antwerpen

Door Ils Neuts, directeur Marketing & Communicatie Stad Antwerpen. Presentatie in het Nederlands.

Stad Antwerpen is een van de meest professioneel communicerende openbare besturen van het land, ook op het vlak van employer branding. Met 1/3 van haar werknemers ouder dan 50, en 1/3 van de werknemers minder dan 5 jaar in dienst,  staat ook de stad voor grote uitdagingen op het gebied van rekrutering en employee engagement.

Een vernieuwde werkgeverspositionering en campagne rond het centrale idee dat niet de stedelijke organisatie, maar 506 000 Antwerpenaars rekenen op straffe mensen om mee te bouwen aan hun stad, biedt een authentiek en effectief antwoord op deze uitdagingen.  “Een perfect voorbeeld van hoe een simpel idee een krachtige boodschap kan overdragen”, luidde het commentaar van de BViC-jury die ze bekroonde. Niet in het minst omwille van aandacht voor interne employer branding en de samenhang tussen het interne en externe luik van de communicatie van het werkgeversmerk. U verneemt alle in en out’s van de succesvolle aanpak waarbij de ruim zevenduizend medewerkers van de stad als hoeksteen van de campagne werden beschouwd en ingezet.

>> Case Employer branding bij Belgacom

Door Sandra Vandorpe (VP Engagement & Operational Efficiency bij Belgacom en voorzitter van het Expertise Center ‘Employer marketing’  binnen de Unie van Belgische Adverteerders) en Tom De Wachter (Brand interactivator consultant in employer marketing & Head of strategy bij communicatiebureau Insilencio). Presentatie in het Nederlands.

Belgacom heeft al jaren een minder aantrekkelijk werkgeversimago bij studenten en pas afgestudeerden. In het najaar van 2011 moest een creatieve rekruteringscampagne dat ombuigen. Met de vraag 'Are you one of the 25?' is Belgacom erin geslaagd om een brede groep Generation Y'ers warm te maken voor zijn Young Trainee programma. De videocampagne die zuiver viraal verspreid werd, zorgde niet enkel voor heel wat buzz op de social netwerkig sites zoals Facebook, maar ook en vooral voor de vlotte aanwerving van 25 jonge (Gen Y) potentials.

De campagneresultaten hebben Belgacom en zijn communicatiebureau Insilencio aangezet om mee te dingen voor de prestigieuze Effie Award (waarbij het allemaal draait om de bewezen doeltreffendheid van de HR-communicatie). De concurrentie was groot, te groot en slechts 6 van de 16 ingezonden dossiers beantwoordden aan de erg hoge criteria van bewezen doeltreffendheid en vielen uiteindelijk in de prijzen). Maar de campagne werd wel door de Londense organisatie Ri5 uitgeroepen tot de meest creatieve buitenlandse rekruteringscampagne van 2011. En dat is natuurlijk ook niet niets – hoewel creativiteit geen doel op zich is natuurlijk.

Nieuw !

In plaats van enkel een klassieke networkingsdrink ter afsluiting voorzien we ook een speeddating waarbij op georganiseerde wijze deelnemers aan het seminar heel doelgericht en gepland kunnen afspreken en nader kennis maken met andere aanwezigen van hun keuze. Elke deelnemer zal vooral vijf namen kunnen opgeven van personen/organisaties die hij graag zou spreken. Daar wordt in de mate van het mogelijke rekening mee gehouden bij de samenstelling van de dating list. Er worden vijf rondes/ontmoetingen (van elk vijf minuten) voorzien.

Om in aanmerking te komen voor deelname aan de speeddating dient men zich uiterlijk 7/11 te hebben ingeschreven.

Taal seminar/presentaties

De presentaties zullen gebeuren in het Nederlands of Engels. Indien in het Nederlands worden er tevens Engelstalige of Franstalige slides voorzien. De moderator van het debat alsmede de presentator van het hele seminar zal switchen tussen Nederlands, Engels en Frans.

Praktisch

Plaats: Square Brussels – op 150 meter van het Centraal station. (Gratis parking voor deelnemers aan de Masterclass/Summit in parking Albertina waar er parkeerplaatsen zijn voorbehouden. De locatie is tevens makkelijk bereikbaar met het openbaar vervoer)

Tijdstip: 12.30 u – 18.15 u (broodjesmaaltijd met dessert buffet & networking drink/speeddating inbegrepen)

Prijs: 345 euro - excl. BTW

Gratis parkeerplaats (in parking Interparking-Albertina) voor wie zich inschrijft voor 15/9/2012.

Doelgroep:

  • HR-directors/managers
  • Verantwoordelijken employee engagement en/of employer branding
  • (Corporate) communication & marketing managers
  • CEO’s/general managers
  • Lijnmanager betrokken bij employee engagement & employer branding

EXTRA: Exclusieve Masterclass (9.45 u – 12.15 u)

Door John Smythe (en zijn collega Jerome Reback). Maximum aantal deelnemers: 35. Zelfde locatie als namiddagseminar.

Prijs: 275 euro (excl. BTW)

De masterclass en de presentatie van John Smythe tijdens het namiddagseminar zal in het Engels worden gehouden.

Meer info over de Masterclass

Wilt u er absoluut zeker van zijn te kunnen deelnemen aan het seminar en de Masterclass ? Schijf u dan vandaag nog in !

Inschrijving

 

* Foto’s vorige seminars: editie 2011, editie 2010 en editie 2009.Met de steun van
     

Mediapartner

log in
iRamblas
   Ward Dejaegher
Manager
+ Vlaamse Overheid - Onderwijs / AHOVOKS

   Carla Georges
Human Resources Director
+ The Rezidor Hotel Group SPRL

   Arne Coutteau
Data Scientist
+ FOD/SPF P&O - Selor

   Nathalie Bekx
CEO Trendhuis
+ Trendhuis