FR
 
opleidingen
ism. Traininginfo
 
hr jobs
 
  RUBRIEKEN
go
PASSport

Workshop (voormiddag)Seminar (namiddag)PrijsInschrijving

Master class : Coaching & Mentoring

Bouwstenen voor en voorbeelden van strategisch en effectief coaching- en mentoring-beleid.

Kom proeven van wat coaching en mentoring onderscheidt van andere ontwikkelingsinstrumenten/ managementstijlen.

Datum : Donderdag 16 maart 2017

Locatie : The House To Be (Researchpark Zellik)

9.30u ‐ 17.30u + networking drink

Workshop-gedeelte (9.30u ‐ 12u) waarop afzonderlijk kan ingeschreven worden.

Seminar (13u ‐ 17.30u) waarop afzonderlijk kan ingeschreven worden.

Incentive voor de eerste 10 inschrijvingen voor het totale programma (workshop + namiddagprogramma): Boek ‘Ik wil een coach’ van Marleen Boen, Leen Lambrechts & Georges Anthoon

Doelgroep:

  • HR-directors/managers
  • Coaches, mentors en consultants
  • Lijnmanagers, supervisor, afdelingshoofden, trajectbegeleider enz., met taken of verantwoordelijkheden inzake coaching en/of mentoring
  • Iedereen die zich wil verdiepen in coaching en/of mentoring, ongeacht de functie of  branche waarin men werkzaam is

Het programma is tweetalig (Nederlands en Engels). Wordt een presentatie in het Nederlands verzorgd, dan zijn de slides in het Engels en vice versa.

Maximaal 30 deelnemers, voor elk onderdeel, om redenen van optimale kennisoverdracht en interactie.

Doelstelling

De master class wil concrete kennis en ervaring bijbrengen op vlak van diverse begeleidingsstijlen en hun strategisch nut in bedrijven en andere organisaties (zoals overheid en non profit).

Aan de hand van praktische voorbeelden van succesvolle coaching- en mentoring-programma's, van gerenomeerde bedrijven/organisaties, krijgt u inzicht in hoe (randvoorwaarden, aanpak, evaluatie/leerpunten) die in uw eigen bedrijf/organisatie op te zetten.

Tijdens de workshop in de voormiddag worden, vanuit de observatie van een coachingsessie, handvaten aangereikt over de bijdragen van coaching en mentoring (in minder mate ook van consulting) als managementstijl; de overeenstemmingen en de verschillen er tussen. Op basis hiervan krijg de deelnemer inspiratie welke begeleidingstool kan worden ingezet voor welke doeleinden. Het eigen intern beleid omtrent coaching en mentoring kan op basis hiervan opgezet of gefinetuned worden.

Het namiddagseminar legt de klemtoon op gedetailleerde presentaties van succesvolle cases.

PROGRAMMA

Workshop (9.30 u ‐ 12 u)

Door Leen Lambrechts  (The Training & Coaching Square) & Sabine De Brauwer (Proximus)

Taal: Nederlands & Engels

Coaching is niet langer een hype. Het wordt in toenemende mate ingezet als strategisch managementinstrument, naast mentoring (en consulting). Deze workshop heeft als doel het verschil tussen coaching en mentoring, en tevens maar in mindere mate consulting, duidelijk te maken. En te laten beleven aan de hand van oefeningen en simulaties.

Leen Lambrechts zette de voormalige Coaching Association Belgium op en is, samen met Marleen Boen, medeoprichter van The Training & Coaching Square. Dat is international geaccrediteerd en marktleider voor certificering van externe en interne coaches.  Ze schreef samen met Marleen Boen en Geoges Anthoon het boek ‘Ik wil een coach’. Leen begeleidt  kmo’s en multinationals bij het implementeren van een coaching- en feedbackcultuur in al zijn facetten.Sabine De Brauwer zal haar inzichten en de ‘best practises’ van Proximus toelichten en delen zodat deze workshop maximaal bijdraagt aan de beoogde kennisoverdracht, beleving en ervaringsuitwisseling.

Het is mogelijk om enkel voor het workshop-gedeelte in te schrijven, zonder aan het namiddagprogramma deel te nemen. En vice versa is ook mogelijk: enkel aan het namiddagprogramma deelnemen en niet aan de workshop. Let wet: het aantal deelnemers aan de workshop en het namiddagseminar is beperkt tot 30.

Namiddagseminar (13 u ‐ 17.30 u)

- Case 'interne coaching' bij de Vlaamse overheid

Door Chris Gadeyne (Coördinator coaching, Vlaamse overheid)

Taal: Nederlands & Engels

De Vlaamse overheid (het geheel van departement agentschappen, die ten dienste staan van de 12 beleidsdomeinen: ruim 40.000 medewerkers) zet volop in op interne coaching. Sinds de start van het project 'interne coaching' in 2013 worden senior HR-adviseurs, afdelingshoofden en topambtenaren opgeleid tot coach. Zij coachen de (potentieel) leidinggevenden van de Vlaamse overheid op werkgerelateerde uitdagingen op vlak van leiderschap. Meer dan 300 leidinggevenden uit de Vlaamse overheid deden sindsdien beroep op een interne coach.

De Vlaamse overheid beschikt over een pool van 41 interne coaches voor de ondersteuning van leidinggevend (waaronder 5 senior adviseurs, 12 afdelingshoofden en sinds 2015 ook 4 topambtenaren plus de gecertificeerde coaches van VRT en VDAB).In de loop van 2016 werd er gebruik gemaakt van gemaakt van e-coaching via skype, telefoon maar ook (en vooral) e-mail.

Vlaamse overheid wil een bijdrage leveren aan de professionalisering van het coaching-vak. Daarom heeft ze samen met professor Frederik Anseel van de Universiteit Gent een onderzoek opgezet om de effectiviteit van coaching te meten. Om bij te dragen aan die professionalisering lag de Vlaamse overheid aan de basis van de oprichting van een netwerk (in 2015) met internationale organisaties uit de publieke en private sector die interne coaching inzetten in hun bedrijf. Euroclear, GSK, Proximus, bpost, de Europese commissie en de Vlaamse overheid zijn samen de trekkers van dit netwerk.Het coachproject van de Vlaamse overheid wordt intussen als ‘best practice’ erkend in binnen- en buitenland.  Zo kwam het onder andere aan bod op het EMCC-congres van 2014 en werd men gevraag om het project en de resultaten van het onderzoek van de Universiteit Gent te brengen op diverse HR-fora.

- Case Infrabel : Hoe de top 200 wordt ondersteund door coaching, mentoring en andere ontwikkelingstools

Door Fabienne Cafmeyer (Expert leadership development, Infrabel) & Leen Lambrechts  (The Training & Coaching Square)

Taal: Nederlands & Engels

Sinds 9 jaar investeert Infrabel (de beheerder van de infrastructuur van de Belgische spoorwegen, 12.000 medewerkers) in de ondersteuning van de managers van het hoogste niveau door hen een persoonlijk coaching traject aan te bieden gebaseerd op persoonlijke ontwikkelingsdoelstellingen. Dat uitgerolde ontwikkelingsproces binnen Infrabel heet I-evolve’ '. Het is een onderdeel van een strategische pad naar een cultuuromslag.

Fabienne Cafmeyer zal de ins- en outs van het succesvolle Development Process delen en de link maken met de cultuuromslag die Infrabel (door)maakt.

- Case McBride : coaching international Executive Leadership Team

Door Sophie Vandamme (Chief Human Resources Officer, McBride) & Catherine Poissonnier (Improve Coaching & Training)

Taal: Nederlands & Engels

McBride is een producent en distributeur van reinigings- en verzorgingsproducten onder Private Label. Het concern telt 20 fabrieken in 11 landen (in België 2: in Ieper en in het Waalse Estaimpuis) en wereldwijd 5000 werknemers (in België 1200). De wereldwijde CEO is een Belg.Er werd een coachingstraject opgezet voor het wereldwijde Executive Leadership Team (ELT) met als doel de attitudes, de aannames en de gedragingen van de coachee af te stemmen op de behoeften van het Leadership Team in zijn geheel en de CEO in het bijzonder, om meer cohesie en een solide samenwerking tussen de CEO en de coachee te bekomen.

Het ELT van McBride bestond bij de start van het coachingstraject uit: CEO, CRDO, CHRO, COO, CFO, CCO, GIS/PMO Director, Purchasing DirectorHet proces om de beoogde doelstellingen te realiseren bestond onder meer uit het in kaart brengen van de persoonlijkheidsstructuur van de coachee en van de CEO. Vervolgens werd via diverse modellen samen met de coachee de positie van de coachee bepaald alsmede de dynamiek van de CEO en het gehele ELT. Vervolgens werd een plan opgezet en tools ingezet: de processen concreet gemaakt en op een tijdslijn gezet.Gedurende het hele traject werd/wordt teruggekoppeld naar de eigen missie van de coachee binnen de verschillende domeinen van zijn/haar leven (werk & studie, partnerrelatie, persoonlijke ontwikkeling, sociaal leven, familie, gezondheid en vrije tijd,…).

- Case GSK Vaccines & Euroclear  : Performance en engagement improvement via interne coaching + presentatie van en lering uit het Belgian coachingsnetwork

Door Kathleen Aerts ( Manager people strategy and business coaching, Euroclear) & Dirk Campens (Head of coaching, GSK Vaccines)

Taal: Nederlands & Engels

In 2010 creëerde GlaxoSmithKline (GSK) een wereldwijde Coaching Centre of Excellence dat de coaching in de hele organisatie (in 150 landen) diende te standaardiseren : het verbeteren van de toegang, het waarborgen van de kwaliteit en efficiëntie en creatief omgaan met de kosten. Sindssien is de coaching bij GSK is toegenomen met 2.900 procent in de afgelopen en werd een  Return On Investemt (ROI) behaald  van 66 miljoen USD. In 2016 kreeg GSK voor zijn inspanningen en resultaten op het vlak van coaching de PRISM-award van de Internationale Coaching Federatie (ICF). GSK’s wereldwijde coaching-structuur bestaat uit 200 externe en 1000 interne coaches. 16.000 managers/leidinggevenden worden gecoacht. Alle interne en extreme coaches zijn erkend/geaccrediteerd, meestal door de ICF.GSK Vaccins in België besteedt veel aandacht aan de wetenschappelijke onderbouw van de coaching-trajecten en tevens aan de grondige, onderzoeksmatige, evaluatie er van. GSK Vaccines, de vaccinafdeling van GlaxoSmithKline, is wereldleider op het vlak van de productie van vaccins. GSK Vaccines telt meer dan 11.000 medewerkers wereldwijd, waarvan ongeveer 5000 in België.

Euroclear, een financiële dienstverlener gespecialiseerd in de afwikkeling van effectentransacties en het bewaren van deze effecten (obligaties aandelen, derivaten en beleggingsfondsen, levert diensten aan financiële instellingen in meer dan 90 landen. De groep verstrekt meer dan 10.000 trainingdagen per jaar, waaronder coachings.  Kathleen Aerts leidt er de coaching-trajecten die sterk focussen op het vergroten van de betrokkenheid van de medewerkers en onderdeel zijn van een globaal organisational transformation-project.

Euroclear en GSK lagen - samen met Proximus, bpost, de Europese commissie en de Vlaamse overheid - aan de basis van de oprichting in 2015 van het Belgisch netwerk van interne coaching (Belgian coachingsnetwork). Het unieke aan dit netwerk is dat verder wordt gegaan dan het delen van kennis en best practices. Samen gaat men ook op zoek hoe kan bijgedragen worden aan de professionalisering van interne coaching en hoe interne coaching te verankeren in de strategie van de bedrijven/organisaties die lid zijn van het netwerk. Kathleen Aerts en Dirk Campens zullen in een Q & A-setting het Belgian coachingsnetwork voorstellen. Daarbij zullen ze vooral oog hebben voor de lering en ‘benefits’ van hun respectievelijke organisaties in relatie tot hun coaching-beleid/-programma’s.

Het is mogelijk om enkel voor het seminar-gedeelte in te schrijven, zonder aan het voormiddagprogramma (workshop) deel te nemen. En vice versa is ook mogelijk: enkel aan de workshop deelnemen en niet aan de het seminar . Let wet: het aantal deelnemers aan de workshop en het namiddagseminar is beperkt tot 30.

Prijs

Workshop (voormiddag) : 325 euro + BTW

Seminar (namiddag) : 550 euro + BTW

Beide (hele dag): 750 euro + BTW

Korting van 75 euro voor de houders van een Corporate PASSport.

(Klik hier om te achterhalen of uw werkgever reeds intekende op het Corporate PASSport en om uw persoonlijke PASSport/login te activeren mocht dat nog niet gebeurd zijn (en u er recht op hebt). PASSport-login vergeten ? Klik hier om het opnieuw aan te vragen.)

Incentive voor de eerste 10 inschrijvingen voor het totale programma (workshop + namiddagprogramma): Boek ‘Ik wil een coach’ van Marleen Boen, Leen Lambrechts & Georges Anthoon

Inschrijven voor de hele dag van de Master class Coaching & Mentoring = gratis naar namiddaggedeelte van HR innov & tech Day (23/5). Het is niet noodzakekijk dat de persoon die deelneemt aan de Master class Coaching & Mentoring de zelfde is dan de gratis deelnemer aan het namidaggedeelte van de HR innov & tech Day.

Inbegrepen:

  • Ontvangst met koffie, fruitsap en koffiekoeken.
  • Broodjeslunch (luxe uitvoering/samenstelling) tijdens de middag.
  • Koffiebreaks (voor- en namiddag).
  • Netwerkingsdrink als afsluiter indien voldoende interesse.
  • De powerpoint-presentaties

Klik hier voor het adres van The House To Be en de routebeschrijving.

INSCHRIJVING

Sinds 2006 namen meer dan 1750 HR-professionals uit ruim 1000 bedrijven/organisaties deel aan een educatief event/opleiding van HRMinfo. Klik hier voor de namen van die bedrijven/organisaties. Zie www.HRMinfo.net/seminars voor de overige toekomstige opleidingen van HRMinfo.

log in
iRamblas
   Ward Dejaegher
Manager
+ Vlaamse Overheid - Onderwijs / AHOVOKS

   Carla Georges
Human Resources Director
+ The Rezidor Hotel Group SPRL

   Arne Coutteau
Data Scientist
+ FOD/SPF P&O - Selor

   Nathalie Bekx
CEO Trendhuis
+ Trendhuis