FR
 
opleidingen
ism. Traininginfo
 
hr jobs
 
  RUBRIEKEN
go
PASSport

ProgrammaAparte workshopPrijsInschrijving

MASTER CLASS

Innovatief & disruptief HRM

Donderdag 14 april 2016

Business Faculty (1120 Brussel/Neder-Over-Heembeek).

9.30 u – 19.30 u.

Workshop-gedeelte van 18 u -19.30 u waarop afzonderlijk kan ingeschreven worden.

Het is dus mogelijk om enkel voor het avondlijke workshop-gedeelte in te schrijven, zonder aan de eigenlijke master class tijdens de dag deel te nemen

Let wet: het aantal deelnemers aan de workshop is beperkt tot 40. De eigenlijke master class (9.30 u - 17.30 u) is om redenen van optimale participatie/interactie beperkt tot maximaal 40 deelnemers.

Doelgroep:

  • HR-directors/managers
  • (Senior) HR Managers
  • (Senior) line managers en leidinggevenden/teamleaders
  • CEO's/general managers
  • Coaches & facilitators
  • (Senior) HR-professionals die zich willen verdiepen en bekwamen in de nieuwe manieren van leiding geven en coaching
  • Innovation managers

Onlangs reflecteerden ruim 70 Belgische deskundigen en geïnteresseerde neofieten (waaronder HR-professionals, beleidsmakers/-adviseurs en onderzoekers), op initiatief van vakorganisatie HR Lab, gedurende 2,5 dagen, over De Toekomst van Werk in Tijden van Digitalisering.

Die bijeenkomst, die de naam Future Search Conference kreeg (future search is een methodiek om met een zorgvuldig samengestelde groep een visie op de toekomst te vormen en concrete afspraken te maken om die toekomst werkelijk te realiseren), maakt duidelijk dat alvast het HR Lab zich afvraagt in welke context HR-professionals in de toekomst zullen opereren. Meer zelfs: wat de toekomst van HR is. En dit met de bedoeling om er mee voor te zorgen dat de HR-professionals gewapend zijn om optimaal te kunnen inspelen en anticiperen op nieuwe maatschappelijke en technologische ontwikkelingen. De huidige en toekomstige.

Dat is ook het opzet van deze master class.

Tijdens deze master class worden voorbeelden besproken en gedetailleerde cases gepresenteerd over hoe organisaties en HR-professionals, bij ons en elders, op innovatieve, soms zelfs disruptieve, wijze aan de slag zijn. Succesvol. Met vernieuwende concepten, praktijken en tools. Op het vlak van organiseren, werken en HRM in de brede zin. Om om relevant te blijven, om überhaupt een toekomst te hebben.

PROGRAMMA / DOCENTEN

- Fons Leroy, brengt verslag over wat hij zag/leerde tijdens zijn recente bezoek aan naar Silicon Valley en relevant is voor HR. Klik hier voor details.

- Hans De Canck, die het zal hebben over disruptieve HR-technologieïn. Klik hier voor details.

- Joseph Roevens, een Belg die in Nederland doceert en vertrouwd is met zowel Semco als Zappos en hun CEOs persoonlijk kent. Hij brengt de case Zappos en Semco, met de klemtoon op de eerste. Zappos, een online schoen en kledingswinkel met ruim 1500 medewerkers die overgenomen werd door Amazon is een zogenaamde holacracy/holacratie: een volledig verplatte organisatie, zonder managers en met enkel zelfsturende teams. Semco is een Braziliaans industrieel bedrijf met meer dan 3000 medewerkers dat al sinds medio de jaren tachtig, met succes, alle traditionele managementprincipes overboord gooide. Klik hier voor details.

- Bie De Backer (HR director bij Durabrik. Durabrik is onlangs verkozen tot Vlaams HR ambassadeur 2015) over change management via change agents. Klik hier voor meer info over de case (artikel uit HR Square).

- Ben Wenting: adviseur/coach van het eerste uur van Buurtzorg Nederland (bijna 10.000 medewerkers, heeft geen HR-afdeling), een van de meest interessante/vergaande én succesvolle cases in Europa op het vlak van disruptieve aanpak/(arbeids)organisatie – met veralgemeende toepassing van zelfsturende teams. Klik hier voor details.

- Christine Verhasselt en Martine Brisse, over het consumer centric en business driven HR-beleid van Base, waarbij het bekroonde innovatieve project 'HR apps' (winnaar HR Exellence Award for Best HR Technology and System Integration 2014) een van de instrumenten is. Klik hier voor details.

Inhoud Workshop (18 u -19.30 u)

Nieuwe modellen, methodieken en instrumenten voor veranderingsmanagement + praktijkcase.

Top down veranderingen in organisaties/bedrijven hebben minder draagvlak (en zijn dus minder effectief) dan change die buttom up en gezamenlijk wordt vorm gegeven. Future search, Open space, World café, Appreciative inquiry en Co-creation: het zijn nieuwe en vernieuwende methodieken en instrumenten die (kunnen) aangewend worden bij veranderingstrajecten 'van onderuit'. Maar wat zijn hun kenmerken en wat wordt best ingezet in welke situatie en met welke doelstelling ? In het eerste deel van de workshop krijgt u een evidence en science based antwoord op deze vraag.

In het tweede deel worden de modellen, methodieken en instrumenten geïllustreerd aan de hand van praktijkvoorbeelden en een diepgaande case. Klik hier voor meer details.

Docenten: Frank De Craecker (expert slagkrachtig en werkbaar organiseren bij Flanders Synergy) + Jeroen Bossaert (operations manager Savic). Hij brengt de case Spica (bedrijf waar hij aan verbonden was in 2013-2015), een organisatie die m.m.v. Flanders Synergy een wendbare en slagkrachtige organisatiestructuur uittekende en implementeerde.

Broodjes + drank (koffie, bier en fruitsap) om 19.30 u voor de deelnemers aan de avondlijke workshop

Prijs

- Voor master class met inbegrip van de avondlijke workshop: 750 euro + 21 % BTW

- Enkel de workshop: 225 euro + 21 % BTW

Korting van 75 euro voor de houders van een Corporate PASSport.

Klik hier om te achterhalen of uw werkgever reeds intekende op het Corporate PASSport en om uw persoonlijke PASSport/login te activeren mocht dat nog niet gebeurd zijn (en u er recht op hebt). PASSport-login vergeten ? Klik hier om het opnieuw aan te vragen. Promo Corporate PASSport: intekenen voor 15/1/2016 = 6 maanden gratis.

Alle deelnemers aan de master class krijgen gratis het boek De disruptieve competentie. De reis naar duurzaam ondernemen van Fabiaan Van Vrekhem (partner Accord Group). Waarde: 49,85 euro.

Praktisch

Klik hier voor het adres van de Business Faculty en de routebeschrijving

Taal

Nederlands, Engels en Frans (in functie van de moedertaal van de spreker)

INSCHRIJVING

Sinds 2006 namen meer dan 1750 HR-professionals uit ruim 1000 bedrijven/organisaties deel aan een educatief event/opleiding van HRMinfo.
Klik hier voor de namen van die bedrijven/organisaties.

log in
iRamblas
   Ward Dejaegher
Manager
+ Vlaamse Overheid - Onderwijs / AHOVOKS

   Carla Georges
Human Resources Director
+ The Rezidor Hotel Group SPRL

   Arne Coutteau
Data Scientist
+ FOD/SPF P&O - Selor

   Nathalie Bekx
CEO Trendhuis
+ Trendhuis