FR
 
opleidingen
ism. Traininginfo
 
hr jobs
 
  RUBRIEKEN
go
PASSport

Workshop (voormiddag)Seminar (namiddag)PrijsInschrijving

Master class : wellness@work2016

Bouwstenen voor en voorbeelden van een effectief en duurzaam wellness-beleid.

Met klemtoon op werkbaar werk, taakautonomie, ontwikkeling van mentaal kapitaal en een structurele (dus niet-cosmetische) aanpak.

Dinsdag 18 oktober 2016

The House To Be (1731 Zellik).

9.30u ‐ 17.30u + networking drink

Workshop-gedeelte (9.30u ‐ 12u) waarop afzonderlijk kan ingeschreven worden.

Seminar (13u ‐ 17.30u) waarop afzonderlijk kan ingeschreven worden.

Inschrijving voor de afzonderlijke onderdelen (workshop of seminar) is mogelijk. Op beide kan uiteraard ook.

Incentive voor de eerste 10 inschrijvingen voor het totale programma (workshop + namiddagseminar): de presentaties van wellness@work2014 & wellness@work2015.

Doelgroepen:

 • directors/managers & consultants het gebied van (human resources) management
 • Preventie-adviseurs/bedrijfsartsen
 • Controlegeneesheren
 • Adviseurs (intern/extern) EHS-management (Milieu, Gezondheid, Veiligheid)
 • Consultants/dienstverleners 'welzijn op het werk'
 • CSR & (Corporate) communication managers
 • CEO's/general managers
 • Lijnmanager betrokken bij (aspecten van) beleid 'welzijn op het werk'

Het programma is drietalig. De presentaties worden in het Nederlands en Frans of Nederlands en Engels verzorgd.

Maximaal 30 deelnemers, voor elk onderdeel, om redenen van optimale kennisoverdracht en interactie.

PROGRAMMA

Workshop (9.30 u ‐ 12 u)*

Mentaal kapitaal: Hoe, met inzichten uit de neuropsychologie, je weerbaarheid en energie versterken

Door Elke Geraerts (Partner bij Better Minds at Work en auteur van Mentaal Kapitaal)

Taal : Nederlands en Engels

Tijdens deze sessie word je geïnspireerd hoe om te gaan met werkdruk en hoe dit uit te dragen naar je medewerkers of collega's. Tijdens het eerste deel zal neuropsychologe Elke Geraerts (voorheen associate professor aan de Erasmus-universiteit Rotterdam) haar inzichten delen over de relatie tussen ons brein en stress en burn-out. Ze geeft aan hoe signalen van stress en burn-out te herkennen en voorkomen. Ze betoogt dat organisaties meer aandacht moeten besteden aan de zogenaamde energiebronnen, en minder de nadruk leggen op stress. Tijdens het tweede deel gaat ze na hoe we op proactieve wijze onze mentale weerbaarheid en die van onze medewerkers kunnen versterken. Diverse hefbomen van mentale weerbaarheid en agiliteit worden besproken. Je rondt deze workshop af met een 48-uren uitdaging waarin je wordt geprikkeld om in de volgende 48 uren op een aantal manieren jouw mentaal kapitaal te testen en te versterken!

* Het is mogelijk om enkel voor het workshop-gedeelte in te schrijven, zonder aan het namiddagprogramma deel te nemen. En vice versa is ook mogelijk: enkel aan het namiddagprogramma deelnemen en niet aan de workshop. Let wet: het aantal deelnemers aan de workshop en het namiddagseminar is beperkt tot 35.

Namiddagseminar (13 u ‐ 17.30 u) *

- Fit@Work en andere wellness-programma's bij Siemens Belgium als instrumenten om de bedrijfsdoelstellingen te realiseren

Door Ivo Christiaens (Vice president human resources management bij Siemens Belgium)

Taal: Nederlands & Engels

Het HR-domein is gekenmerkt door heel wat nieuwe trends en verschijnselen, al dan niet wetenschappelijk onderbouwd. Hoe ga je daar als HR verantwoordelijke mee om ? Op welke golven surf je mee en op welke niet ? Is het onze creativiteit die bepalend is of het beschikbare budget of zijn het de klanten ( medewerkers, managers )?

Ook bij Siemens wordt de HR afdeling met talrijke trends geconfronteerd. Maar budgetten zijn eindig en worden in een sterk concurrentiële wereld permanent gewikt en gewogen. Met zijn hoogtechnologische activiteiten is het voor Siemens belangrijk om het maximum aan potentieel bij zijn medewerkers vrij te maken om goede bedrijfsresultaten neer te zetten. Siemens heeft sterk geëngageerde medewerkers nodig, die klaar zijn voor de toekomst.

HR-initiatieven staan bij Siemens ondubbelzinnig in het teken van de bijdrage aan de bedrijfsresulstaten.

Het door de Europese commissie bekroonde Fit@Work-programma is hiervan een mooi voorbeeld. Siemens is er van overtuigd dat het welzijn van zijn medewerkers een belangrijke basis is voor het ondernemingssucces. Ook andere intern uitgerolde initiatieven op wellness-vlak worden toegelicht, met bijzonder aandacht voor hun band met de bedrijfsstrategie- en doelstellingen

- Happy@Fin: Het welzijn van de belastingcontroleur is van staatsbelang

Taal: Nederlands & Frans

Door Kurt Van Raemdonck (HR directeur FOD Financiën) & Christophe Vanderschueren (teamleader en specialist HR-communicatie bij de FOD Financiën)

Welzijn op het werk is een veelomvattend concept met een grotere reikwijdte dan de begrippen fysieke en mentale gezondheid op het werk. Het gaat om een algemeen gevoel van tevredenheid en ontplooiing. Maar wat kan een organisatie nu precies doen om het welzijn van de medewerkers te maximaliseren? Een geïntegreerd en integraal welzijnsbeleid ligt aan de basis. Alles begint bij werkbaar werk en wendbare medewerkers die hun loopbaan zelf in handen hebben. Concreet betekent dit opleidingsmogelijkheden, interne mobiliteit, redeployment, enz. Het betekent ook flexibel werk dat het evenwicht tussen werk en privé respecteert met in het geval van de FOD Financiën plaats- en tijdsonafhankelijk werken. Verder zet de FOD Financiën (met 23.000 medewerkers de grootste overheidsdienst in België) in op preventie om zo blootstelling aan psychosociale risico's te beperken. Extra aandacht gaat uit naar stressbeheersing en het vermijden van burn-out. Opvolging blijft overigens niet achter met eigen absenteïsmecoaches. De FOD Financiën zweert dus inzake welzijn bij een brede aanpak met uitlopers in alle aspecten van de loopbaan.

- Burn out is de stoflong van onze economie.

Taal: Nederlands en Engels

Door Ivan Cols (Co-Founder & senior consultant bij Prepared Mind)

Slecht ontworpen arbeidsorganisaties en complexe bureaucratische structuren bevorderen stress en burn-out. Maar wat is het alternatief? Het Nieuwe Organiseren verbindt mensen rond een gemeenschappelijk doel in sterke autonome teams. Alleen op die manier kunnen we werken aan organisaties die duurzaam inzetten op motivatie.

- Panelgesprek: Anders en slimmer gaan werken als noodzaak om langer te kunnen werken en om stress en burn-out te vermijden.

Ingeleid door en met deelname van Katelijne Verboomen (Adviseur Arbeidsrecht en Competitiviteit, Kabinet van Minister Kris Peeters)

Katelijne Verboomen zal een kort overzicht geven van de aankomende maatregelen van federaal minister van Werk Kris Peeters m.b.t. 'anders werken' (de experimenten terzake die in de loop van volgend jaar zullen mogelijk zijn). Zoals loopbaansparen, telewerk/thuiswerk, vrijwillige overuren, mobiliteitsbudget en transitievergoeding enz.

Moderator: Door Ivan Cols (Co-Founder & senior consultant bij Prepared Mind).

Met deelname van Katelijne Verboomen + Ivo Christiaens (Vice president human resources management bij Siemens Belgium), Jan Beyen (founder & senior consultant Connect-HC) en Sven De Cremer (Manager Employability @ SD Worx).

En met maximale deelname van het publiek.

*Het is mogelijk om enkel voor namiddagseminar in te schrijven, zonder aan het de workshop in de voormiddag deel te nemen. En vice versa is ook mogelijk: enkel aan de workshop deelnemen en niet aan het namiddagseminar. Let wet: het aantal deelnemers aan de workshop en het namiddagseminar is beperkt tot 35.

Prijs

Workshop (voormiddag) : 325 euro + 21 % BTW

Seminar (namiddag) : 550 euro + 21 % BTW

Beide (hele dag): 750 euro + 21 % BTW

Korting van 75 euro voor de houders van een Corporate PASSport.

(Klik hier om te achterhalen of uw werkgever reeds intekende op het Corporate PASSport en om uw persoonlijke PASSport/login te activeren mocht dat nog niet gebeurd zijn (en u er recht op hebt). PASSport-login vergeten ? Klik hier om het opnieuw aan te vragen.)

Incentive voor de eerste 10 inschrijvingen voor het totale programma (workshop + namiddagseminar): de presentaties van wellness@work2014 & wellness@work2015.

Inbegrepen:

 • Ontvangst met koffie, fruitsap en koffiekoeken.
 • Broodjeslunch (luxe uitvoering/samenstelling) tijdens de middag.
 • Koffiebreaks (voor- en namiddag).
 • Netwerkingsdrink als afsluiter indien voldoende interesse.
 • De powerpoint-presentaties

Klik hier voor het adres van The House To Be en de routebeschrijving.

INSCHRIJVING

Sinds 2006 namen meer dan 1750 HR-professionals uit ruim 1000 bedrijven/organisaties deel aan een educatief event/opleiding van HRMinfo. Klik hier voor de namen van die bedrijven/organisaties. Zie www.HRMinfo.net/seminars voor de overige toekomstige opleidingen van HRMinfo.

log in
iRamblas
   Ward Dejaegher
Manager
+ Vlaamse Overheid - Onderwijs / AHOVOKS

   Carla Georges
Human Resources Director
+ The Rezidor Hotel Group SPRL

   Arne Coutteau
Data Scientist
+ FOD/SPF P&O - Selor

   Nathalie Bekx
CEO Trendhuis
+ Trendhuis