FR
 
opleidingen
ism. Traininginfo
 
hr jobs
 
  RUBRIEKEN
go
PASSport
Belgisch onderzoek naar nationale en bedrijfs-/organisatiewaarden

Gratis extract rapport Nationaal waardenonderzoek Belgi (nationale cultuur en bedrijfscultuur)

In samenwerking met Barrett Values Center voerden Change-Coaching, BizInfo (de uitgever van o.a. HRMinfo.net, HRMblogs.com en SalesPlaza.net) en CxO magazine een waardenonderzoek (enqute) uit bij de Belgische bevolking en in Belgische bedrijven/organisaties. Het onderzoek liep in oktober-november 2013. Aan de survey namen 2027 respondenten deel. Het rapport is gebaseerd op 1216 gevalideerde/volledige antwoorden. Datum van publicatie van het rapport: 15/2/2014.

Doelstellingen

1. Informatie en inzichten verschaffen over:
- de persoonlijke waarden (huidige en gewenste) van de Belgische bevolking in de 3 regio’s
- de waarden en cultuur (huidige en gewenste) van bedrijven/organisaties in België
En dit met betrekking tot regio, geslacht, leeftijd, opleidingsniveau, sector en functie.

2. Aan deelnemende bedrijven/organisaties ondersteunende data leveren die ze kunnen gebruiken voor actieplannen in het kader van CAO 104 of m.b.t. de bedrijfscultuur en het engagement van hun medewerkers.

Soorten rapporten

Uit het onderzoek worden de volgende rapporten gedistilleerd:

1. Nationaal rapport (inclusief algemeen sector of functierapport)

Het nationale rapport bevat standaard de resultaten van de bevraging (het value assesment). Die bevindingen worden opgesplit naar regio (Vlamingen, Brusselaars, Walen), geslacht, leeftijd (-20, 21-45, 46-64 en + 65) en opleidingsniveau (lager, middelbaar, hoger niet-universitair, universitair).

Daarnaast bekomt men tevens algemene, nationale/globale, data met betrekking tot een sector OF functie naar keuze. Klik hier voor de sectoren/functies waaruit kan gekozen worden. Let wel: de gerapporteerde sector- of functiegegevens zijn ‘nationaal’ (en geglobaliseerd voor de drie regio’s).

Prijs: 125 euro (+ BTW).

Facultatief: mogelijkheid tot extra rapportage op de leeftijdsgroep + 45 jaar. Prijs: + 250 euro (+ BTW)

Incentive bij bestelling voor 1/4/2014: gratis PASSport HRMinfo.net ‘formule 1 persoon’ (waarde 45 euro + BTW) HRMinfo.net. In geval u/uw organisatie reeds zo een PASSport heeft wordt dat met 1 jaar verlengd. Het nieuwe PASSport gaat onmiddellijk in.

Gratis extract rapport Nationaal waardenonderzoek Belgi (nationale cultuur en bedrijfscultuur)

2. Gedetailleerd sector- en/of functierapport

Dit rapport bevat behalve de gegevens van het nationale rapport (zie hier boven) tevens gedetailleerde data met betrekking tot een functie OF sector naar keuze. Dat gedetailleerd zijn slaat op het feit dat de gegevens m.b.t. de sector of de functie niet nationaal/globaal zijn maar opgesplitst/gedetailleerd worden volgens een criterium naar keuze (regio, geslacht, leeftijd of opleidingsniveau)

Klik hier voor de sectoren/functies waaruit kan gekozen worden. Men kan meerdere sectoren en meerdere functies kiezen, maar mits meerprijs van 250 euro +BTW per item/data cut (per extra criterium van rapportage). Combinaties zijn ook mogelijk: 1 sector + 1 functie (in dat geval: + 250 euro + BTW) .Of meerdere sectoren en meerdere functies (+ 250 + BTW euro per extra item).

Prijs: 375 euro (+ BTW).

Facultatief: mogelijkheid tot bijkomende rapportage op de leeftijdsgroep + 45 jaar. Prijs: + 250 euro (+ BTW).

Incentive bij bestelling voor 1/4/2014: gratis PASSport HRMinfo.net  ‘formule max. 4 personen’ (waarde 125 euro + BTW) HRMinfo.net. In geval u/uw organisatie reeds zo een PASSport heeft wordt dat met 1 jaar verlengd. Het nieuwe PASSport gaat onmiddellijk in.

Bestelling

Ja, ik bestel:

Nationaal rapport
Gedetailleerd sector- en/of functierapportlog in
iRamblas
   Ward Dejaegher
Manager
+ Vlaamse Overheid - Onderwijs / AHOVOKS

   Carla Georges
Human Resources Director
+ The Rezidor Hotel Group SPRL

   Arne Coutteau
Data Scientist
+ FOD/SPF P&O - Selor

   Nathalie Bekx
CEO Trendhuis
+ Trendhuis